Nedávno jsem četla příspěvek v FB skupině, kde se slečna ptala jestli se nám líbí(lo) v Severní Itálii. Ona tu procestovala několik měst, ale je z nich zklamaná. Chtěla vědět jaký je názor ostatních, a proč se všichni diví že se jí tu nelíbí. Musím říct že většina s ní souhlasilo, kromě pár lidí včetně mě jsme komentovali se slovy, že i nás města moc nezaujala ale ta příroda je boží!

I recently read a post on FB group, where someone asked how we like Northern Italy. Because she toured several cities, but she is disappointed. She wanted to know what is the opinion of others, and why everyone wonders she doesn’t like it. I must say that the most agreed with her, except for a few people, including me, we commented on it, saying that we also did not like city, but nature is awesome!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Musím říct že mám za sebou první výjezd do Milana, byl to skvělý den, ale když jsem v neděli vyrazila do hor byla jsem vděčná za to ticho a za to že se mě nikdo nemotá pod nohy. Ale i Milano má svoje kouzelná místa, ale o tom vám povím zase jindy. 🙂

I must say that I was the first time in Milan, it was a great day, but when I was on Sunday in the mountains I was grateful for the silence and nobody was going to my way.
But Milan has also magical places, but I will tell you that another time. 🙂

V neděli odpoledne, když jsem se konečně rozhodla že nestrávím den v posteli, ale někam vyrazím jsem našla pár informací o Piani D’erna vzala batoh a vyrazila. Sice na internetu psali že od autobusu se jde asi 15 minut nahoru, a pak uvidím nádherný výhled. Od autobusu vedla pěkně dlouhá, řekla bych že i příkrá cesta na vrchol hory.
Sice na to nejsem vůbec pyšná, ale protože už byli tři hodiny odpoledne a nikde nebyli napsané údaje o délce trasy, a už vůbec jsem neměla nejmenší tušení jak to tady Italové mají se značením tras. Jsem se rozhodla že těmto problémům budu čelit společně s mojí “ghetto gals”, až je sem brzo vytáhnu na výlet. Tím pádem jsem nahoru vyjela lanovkou, za 10 éček. Jak říkám vážně na to nejsem pyšná, kor když si vzpomenu kolik mílí moje nožičky našlapaly v USA.
Ale co, příště to napravím!

On Sunday afternoon, when I finally decided to not spend the day in bed, and go somewhere I found some information about Piani d’Erna took the backpack and go. Although the Internet wrote that the from bus station I will go up for about 15 minutes and then see a magnificent view. From the bus led for a long time and I would say that even the steep path to the top of the mountain.
I am not proud, but because there were three in the afternoon and there weren’t written information on the length of the route, and I certainly had no idea how Italians have marking trails. I decided that I face these problems together with my “ghetto gals”, to pull them here soon on a trip.
I took ride up with cableway for 10 euros. As I say seriously I’m not proud for that, especially when I about how may miles my legs did in the USA.
But whatever, next time I get it right!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Když jsem vyjela nahoru lanovkou pochopila jsem, kde mysleli těch 15 minut chůze. Ne z parkoviště, ale po výjezdu lanovkou. 😀
Byla to nádhera, a ten pocit že jsme konečně zase v horách, ten klid, výhled a počasí, akorát tomu chyběl ten skvělý pocit kdybych si to vyšlápla sama.
Ale i tak, neděle na jedničku s hvězdičkou!

When I drove up, I realized which thought the 15 minutes walk. Not from parking lots but from the exit lift. 😀
It was beautiful, and the feeling I’m finally back in the mountains, the peace, the view and the weather, I just missed the great feeling I get it myself.
But even so, Sunday at one with a star!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mějte se fanfárově!

Mon

Advertisements

2 thoughts on “PIANI D’ERNA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s