BUCKET LIST

Určitě jste všichni slyšeli o Bucket listu, a věřím že většina z vás už jeden takový má. 🙂
Bucket list je seznam věcí, činností, které chcete dokázat, vidět a nebo zažít. Jsou to věci dosažitelné.
Tyto seznamy jsou skvělé, protože vás to více posouvá k tomu, aby jste si šli za svými sny.

I’m sure you all heard about the bucket list, and I believe that most of you already have one. 🙂 Bucket list is a list of things, activities that you want to prove, see or experience. Things are attainable. These lists are great because you any more moves to make you chase their dreams.

Proto každému doporučuji si takový seznam napsat a jednou za čas se na něj podívat a připomenout si za čím si to vlastně jdete. 🙂

Therefore, any such list I suggest you write and once in a while to look at it and remember where you actually go. 🙂

Zde je můj Bucket list, může sloužit jako inspirace pro vás, ale je především pro mě.
Abych měla všechny mé sny na jednom místě, mohla si je vždy lehce připomenout, připisovat a také odškrtávat.
Ke každému snu přidám fotku abych hnedle věděla, proč to chci.
Takže si z mého bucket listu zároveň udělám takovou nástěnku snů. Až si jednotlivé sny splním vyměním staženou fotku z internetu za mojí vlastní. 🙂

Here is my Bucket List, can serve as an inspiration for you, but especially for me. I will have it all my dreams in one place, I can always easily remember and to ascribe, also check off. To every dream I add my photo to know why I wanted it.
So in my Bucket List while I make a dream board.
When I will fulfill my individual dreams, I will replace a photo downloaded from the Internet as the pictures I took on my own. 🙂

#Afrika
Jedním z mých největších snů je procestovat Africké safari, nejlépe od Kenya přes Tanzánii až po Ugandu. Představuji si jak sedím ve velké khaki džípu s velkým stylovým kloboukem na hlavě a foťákem na krku. Fotím žirafy při západu slunce, a také v dálce zahlídnu lva. 🙂

#Africa
One of my biggest dreams is to travel African safari, preferably from Kenya through Tanzania to Uganda. I imagine as I am sitting in a khaki jeep with big stylish hat on my head and a camera around my neck. I’m photographing giraffes at sunset, and in the distance I will see a lion. 🙂

maxresdefaultZdroj: https://www.youtube.com/watch?v=3RbyD9SSrHU

#Austrálie
Austrálie je místo kde bych si chtěla žít, alespoň 6 měsíců. Po roce stráveném v horami obklopeném Salt Lake City, bych chtěla zkusit žít také poblíž pláží. Samozřejmě si to také mohu vyzkoušet pouze někde v Itálii, ale Australská příroda a zvířata taktéž stojí za vidění. Takže proč si rovnou nesplnit dva sny v jednom. 🙂

#Australia
Australia is the place where I wanted to live at least 6 months. After spending a year in the mountains surrounded by Salt Lake City, I’d like to try to live too close to the beaches. Of course, I also can try somewhere only in Italy, but the Australian nature and animals are also worth seeing. So why not renege two dreams in one. 🙂

great-otway-national-park-640-6478Zdroj: http://www.thousandwonders.net/Great+Otway+National+Park

#Bali
Bali je snová destinace téměř pro každého, kdo by také nechtěl se potápět s těmi kouzelnými rybičkami, jíst exotické ovoce ze stromu a prostě si užívat sluníčka na bílých nebo i černých pláží?

#Bali
Bali is a dream destination for almost anyone. Who would not like to dive into those magical little fish, eat exotic fruit from the tree and just enjoy the sun on the white or black beaches?

3902892-bali-wallpapersZdroj: http://www.wallpapers-web.com/bali-wallpapers.html

#Island
Po roce v Utahu se ve mě probudila ještě větší láska k přírodě, a Island nabízí všechno co miluji. Jezera, vodopády, hory, sníh i slunce. A samozřejmě také polární záře.

#Iceland
After a year in Utah awoke in me an even greater love for nature, and Iceland offers everything I love. Lakes, waterfalls, mountains, snow and sun. And of course auroras.

Aurora over Kirkjufell Mountain IcelandZdroj: http://www.travelandleisure.com/flight-deals/iceland-cheap-flights-washington-dc

#Procestovat Karibik
Plout na lodi s páskou na oku, a zastavit se na každém z těch nádherných ostrůvků. Vyměnit pásku za brýle s šnorchl a prozkoumávat úžasný podmořský život v Karibiku.

#Travel in Caribic
Sailing the boat with the eyepatch, and stop at each of these beautiful islands. Replace tape for glasses with a snorkel and explore the amazing underwater life in Caribic.

5104226627001_5222667852001_5214854492001-vsZdroj: https://www.lonelyplanet.com/jamaica

#Jižní Amerika – Peru – Machu Picchu
Do tohoto místa jsem se zamilovala už jako malá na základní škole, při tvoření jednoho z mnoha referátů. Toto místo stále má veliké kouzlo, ale jelikož preferuji místa kde se nemíjejí turisti jako komáři. Návštěvu tohoto místa si pořádně naplánuji :). I tak je pro mě Jižní Amerika velice zajímavou destinací, především odlišnou kulturou.

# South America – Peru – Machu Picchu
With this place I fell in love like a little in elementary school, the formation of one of the many papers. This place still has great charm, but because I prefer places where they do not pass tourists like mosquitoes. Visit this place to really plan it :). Even so, for me, South America very interesting destination, especially different culture.

16641625Zdroj: https://www.lonelyplanet.com/peru/machu-picchu

 

 

#Italy
AMALFITANA
trip-costiera-amalfitanaZdroj: http://www.zonzofox.com/trips/costiera-amalfitana/details

CINQUE TERRE

FLORENCE

VENICE
Masks, boating, good wine, beautiful architecture. ❤

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SICILY

MONTE SAN GIORGIO
73495-8Zdroj: http://www.mendrisiottoturismo.ch/en/discover-the-region/nature-parks/dettaglio-parchi-e-regioni.html?user_tow_pi1%5Bparchi_uid%5D=5&cHash=2a35c63d38fe78553b38c2b7a77dee56

PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Parco_delle_Orobie_Bergamasche_-_parco_delle_orobie_bergamaschepZdroj: http://www.treviglio.tv/web/index.php?option=com_content&view=article&id=6040:processo-di-digitalizzazione-nel-parco-delle-orobie-bergamasche&catid=40&Itemid=126

#USA
Po roce ztráveném v USA stále zbývá několik míst které jsem nestihla navštívit.

CHICAGO
Jako bývalá zahradní architektka prostě musím vidět ty úžasní parky v Chicagu. 🙂

#USA
After a year’s worth in the USA there are still a few places that I missed a visit.

CHICAGO
As a former landscape architect, I have to see those amazing parks in Chicago. 🙂

PanoramaZdroj: http://www.travelandleisure.com/travel-guide/chicago

DENVER
Denver je trošku podobný jako Salt Lak City, jen je tu život trošku více rušnější s centrum hezčí. Takže musím vidět, porovnat a možná se z tohoto města stane místo kde budu chtít strávit zbytek svého života.

DENVER
Denver is a bit similar to Salt Lake City, but there is life a little busier and downtown nicer. So I have to see, compare and maybe this town becomes a place where I want to spend the rest of my life.

D96t2LoZdroj: https://www.reddit.com/r/Denver/comments/35m7wd/civil_twilight_denver_skyline_from_city_park/

GRAND CANYON
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HAVASU FALLS
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LAS VEGAS
IMG_1874

NEW ORLEANS – festival Mardi Gras
Největší karnevalové průvody v Americe, které spojím s návštěvou úžásné Lucky. ❤

NEW ORLEANS – Mardi Gras Festival
The biggest carnival in America, which will be combined with a visit to the amazing Lucy. ❤

140304-mardi-gras-new-orleans-1230p_dfd4a0c8240e95f493f9335c9482a2a6.nbcnews-fp-1200-800Zdroj: http://antiter.swanndvr.net/pictures-of-mardi-gras-in-new-orleans.html

NEW YORK CITY
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NIAGARA FALLSOLYMPUS DIGITAL CAMERA
LOS ANGELES
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAN FRANCISCO
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAN DIEGO
Nádherné město u pobřeží, kam vyrazím aspoň na 14 dní a naučím se zde surfovat.

SAN DIEGO
A wonderful town on the coast, where I will hang out at least 14 days and learn to surf.
san-diegoZdroj: https://www.tripadvisor.ie/Tourism-g60750-San_Diego_California-Vacations.html

SEATTLE
Miluji Chirurgové, tak už jenom ta představa jak chodím po městě a představuji si jak se tam zachraňují životy.

SEATTLE
I love Grey’s Anatomy, so I like the idea as I walk around the city and imagine how they save lives.

carnival-home-port-seattle-1Zdroj: https://www.carnival.com/cruise-from/seattle.aspx

WASHINGTON DC
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

YELLOWSTONE NP
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

YOSEMITE NP
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ZION NP
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

#Plavat ve svítícím oceánu v Puerto Ricu
Puerto Rico je sám o sobě nádherný ostrov, ale pro mě největším tahákem planktony osvícený oceán.

#Swimming in the shining ocean in Puerto Rico
Puerto Rico itself is a beautiful island, but for me is the biggest attraction of the ocean plankton enlightened.

heres-how-to-light-up-your-living-room-with-glowing-marine-planktonZdroj: http://www.businessinsider.com/biolamp-2015-7

#Kanada
Kanada je místo kde bych také chtěla žít, a jejich vízový systém který nabízí Working holiday mi to docela i umožňuje. Kanada se také chlubí nádhernými národními parky, které chci procestovat. Mezi další zážitky, které chci prožít v Kanadě patří snowboarding.

#Canada
Canada is also the place where I want live, and the visa system which offers a working holiday make that possible for me. Canada also boasts wonderful national parks that I want to see. Among other experiences that I would like to do in Canada include snowboarding.

jasper-national-parkZdroj: https://www.101viajes.com/canada/parque-nacional-jasper

#Národní park Šumava
Vyjmenovala jsem tu už docela dost míst po celém světě, které chci navštívit a nebo kde chci žít. Ale i u nás je krásně proto nesmím opomenout Šumavu, na kterou jsem se ještě nestihla podívat, proto to brzy napravím.

# Šumava National Park
I listed’ve been here quite a few places around the world which I want to visit or where I want to live. But for us it beautifully therefore feature must not forgot Sumava, which I still did not manage to see, I will fix it soon.

48bZdroj: http://www.visitlipno.cz/cz/narodni-park-sumava/20/

#Želvy, delfíni, sloni, žirafy, zebry, opice, tisíce barevné papoušci, klokani, medvídci koala
Jelikož většina mých snů se týká cestování, jsou s tím spojená i zvířátka které u nás ve volné přírodě nepotkám.
S želvami a delfíny se jednoho dne budu potápět. Na slonovi jezdit. Žirafy, zebry, opice, barevné papoušky, klokany a medvídka koalu bych jednoduše chtěla vidět jak si lebedí ve volné přírodě.

# Turtles, dolphins, elephants, giraffes, zebras, monkeys, thousands of colorful parrots, kangaroos, koala bears
Since most of my dreams is to travel concerns are associated with it and animals that in my country I’m not able to see. With turtles and dolphins one day I’ll dive. Elephant I will ride. Giraffes, zebras, monkeys, colorful parrots, kangaroos and koala bear, I would simply like to see how they live in the wild.

#Utrhnout si ze stromu avokádo, ananas, grapefruit, dragon fruit
Představte si že se procházíte venku a najednou dostanete chuť třeba na ananas a můžete si ho pouze utrhnout na stromě, místo toho aby jste vláčeli do prvního obchodního domu. kde s ananasem koupíte i milion dalších věcí které nepotřebujete. 😀

#Take off from a tree, avocado, pineapple, grapefruit, dragon fruit 
Imagine that you are walking outside and getting together at the same place on pineapple flavor and you can get it only take off the tree, instead of dragging you into the first store. Where you will buy a pineapple and a million other things that you do not need. : D

#Získat zelenou kartu do USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie
Toto je jeden z bodů, který bude těžší zrealizovat. Bylo by super moci cestovat kdekoliv, kdykoliv a na jak dlouho by se mi zachtělo, bez toho abych musela zdlouhavě řešit víza.

# Obtain a green card in the US, Canada, New Zealand, Australia
This is one of the points that will be difficult to realize. It would be great can travel anywhere, anytime, and for how long I wanted to, without having had to deal with lengthy visa.

#Naučit se surfovat
Nejsem sportovní typ, sporty mě zásadně nejdou, ale i přesto mě hrozně baví. Vím že surfováním jsem si vzala velké sousto, ale čím větší výzvu si stanovíte tím více pro to budete makat! 🙂

# Learning to surf
I’m not very athletic, sports I fundamentally do not, but even though I really like it. I know that surfing, I took a big bite, but the bigger the challenge is, the more you set for this you will work hard! 🙂

#Seskok z letadla na snowboardu
Po tomto adrenalinové sportu sním už hodně dlouho, vím že je to šílenství, ale nic není nemožné. 🙂

#Jump of airplane on snowboard
After this adrenaline sport dream for a long time, I know it’s crazy, but nothing is impossible. 🙂

#Bungee jumping
Dneska už hodně běžný adrenalinový sport. Těším se na ten pocit při letu dolů. O:)

#Bungee jumping
Today it very a plain adrenaline sport. I look forward to the feeling of flying down. O:)

#Kurzy vaření
Miluji vaření, pečení, zdravé, nezdravé, nové recepty, osvědčené recepty. Ráda bych absolvovala kurzy vaření kde mi prozradí triky a rady o kterých nevím, které mi vaření příjemně zjednoduší. Po tomto základním kurzu vaření, absolvuji kurz u Jamieho Olivera mého nejoblíbenějšího kuchaře.

#Cooking courses
I love cooking, baking, healthy, unhealthy, new recipes, proven recipes. I want to make cooking courses where I reveal tricks and hints about which I know that my cooking pleasantly easier. After this basic cooking course, I am undertaking courses at Jamie Oliver’s my favorite chef.

#Překonat strach z koní
Už jako maličká jsem se bála koní, všechny děti čekali na pouti frontu, aby se projeli na oslíkovi a já chodívala velkým obloukem. Tento strach mi zůstal, ale ráda bych ho překonala.

# Overcoming fear of horses
Even as a child, I was afraid of horses, all the kids were waiting on a pilgrimage front, that rode a donkey and I used to go to a big arch. This fear stayed with me, but I would like him to overcome.

#Dobrovolník- učení dětí, záchrana pralesů, želv, péče o zvířata
Miluji děti, přírodu a zvířátka. Vždycky jsem si představovala jak sedím někde v týpí a učím malé černoušky. V této době už toto není nic nesplnitelného. Takže stačí si vybrat kterým program chci začít. 🙂

# Volunteering- teaching children, saving forests, turtles, animal care
I love children, nature and animals. I always imagined as sitting somewhere in a tepee and teach young Indians. At this time, this is nothing unreliable. So I have to just choose which program I want to start. 🙂

#Umět anglicky, italsky, španělsky a německy
Jazyky mi nejdou, proto tento bod bude trošku těžší. Ale jelikož chci procestovat téměř celý svět, motivaci mám hodně velikou. 🙂

# Ability English, Italian, Spanish and German
Languages are so hard for me, so this point will be a little bit harder. But since I want to go all around the world, I have a lot of great motivation. 🙂

#Absolvovat kurzy Photoshopu
Ráda pracuji v Phs ať už se jedná o úpravu fotek, nebo o grafické projekty. Ale vždy jsem se ve Photoshopu učila tak nějak sama, takže dosti složitě. 😀 Kurzy Photoshopu mi dosti usnadní život. 🙂

#Photoshop courses
I like to work in Photoshop whether it is editing, or graphic projects. But I always taught in Photoshop somehow myself, asks quite complicated. : D Photoshop Courses me enough to make life easier. 🙂

#Vydat fotografické kalendáře a diáře
Chtěla bych své fotky jednou poskládat do skvělých kalendářů a diářů. To je pouze jeden krok, ten důležitější je aby byly tak skvělé, aby se po nich zaprášilo asi tak jako knížka Anie Songe. O:)

#Release Photo calendars and diaries
I would like to compose my photos once to calendars and diaries. This is only one step, the more important it is to be so great to go on strike for as a book Anie Songe. O:)

#Otevřít si kavárničku
Kavárnička jedna z věcí po které toužím tááááák dlouho. Ale motiv se mění v mé hlavě asi každý měsíc, nápadů mám tolik že nevím který vybrat. Cítím to tak že na tento bod je ještě dost času, nejdříve procestovat svět, založit rodinu a pak až tento bod bude jako poslední v tomto listu si jej ráda splním.

# Open a coffee shop
Cafe one of the things I desire sooo long. But the motif changes in my head about every month, I have so many ideas that I do not know which one to choose. I feel like that at this point is still time soon travel the world, start a family and then up to this point will be the last in this list it like to fulfill.

#Žít jako digitální nomád
Toto je to co bych chtěla dělat teď. Někdo stále o digitálních nomádech ani neslyšel, jiní zase nevěří že se takto člověk dá uživit, a někteří tak prostě žijí.

# Living as a digital nomad
This is what I wanted to do now. Someone still about digital nomad even don’t heard of, others don’t believe that someone can make a living this way, and someone is simply living this way.

#Změnit někomu život
Tento bod zahrnuje celý můj osobní život. Chci potkat někoho komu změním život, a kdo změní život mě samozřejmě v tom dobrém smyslu. 🙂

# Change someone’s life
This item includes all my personal life. I want to meet someone to who I will change life, and who changes the life of me, of course, in a good sense. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s